Godkjenning av våpen og flagg, Vaksdal kommune, Hordaland.

DatoFOR-1990-11-16-1047
PublisertII 1990 391
Ikrafttredelse28.02.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forVaksdal kommune, Hordaland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Vaksdal

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 16. november 1990. Fremja av Kommunaldepartementet. 

Vedtak av Vaksdal kommunestyre 18. september 1989 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Vaksdal kommunes våpen skal vera: På gull grunn tre opprette svarte skytlar.

Vaksdal kommunes flagg skal vera: På gul grunn tre opprette svarte skytlar.