Godkjenning av våpen og flagg, Vinje kommune, Telemark.

DatoFOR-1990-11-16-1048
PublisertII 1990 391
Ikrafttredelse28.02.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forVinje kommune, Telemark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Vinje

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 16. november 1990. Fremja av Kommunaldepartementet. 

Vedtak av Vinje kommunstyre 22. februar 1990 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Vinje kommunes våpen skal vera: På blå grunn ein sølv geitebukk.

Vinje kommunes flagg skal vera: På blå grunn ein kvit geitebukk.