Forskrift om øvingskjøring med motorvogn, Vest-Agder politidistrikt.

DatoFOR-1990-12-18-1075
PublisertII 1990 430
Ikrafttredelse01.01.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forVest-Agder
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§26
Kunngjort
KorttittelForskrift om øvingskjøring, motorvogn, Vest-Agder

Fastsatt av Vest-Agder politikammer 18. desember 1990 med hjemmel i vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr. 4 § 26, første ledd. 

I Vest-Agder politidistrikt er øvingskjøring med motorvogn tillatt på alle veier og i alle tettsteder/byer.

Følgende ytre begrensning i politidistriktet gjelder:

Mandal kommune, Marnardal kommune, Åseral kommune, Kvinesdal kommune, Sirdal kommune og Flekkefjord kommune.

Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 1991.

Fra samme tid oppheves tidligere bestemmelser om øvelseskjøring i distriktets forskjellige kommuner.