Godkjenning av våpen og flagg, Steigen kommune, Nordland.

DatoFOR-1991-01-11-39
PublisertII 1991 15
Ikrafttredelse18.03.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forSteigen kommune, Nordland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Steigen

Fastsatt ved kgl.res. av 11. januar 1991. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Steigen kommunestyres vedtak 12. oktober 1988 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Steigen kommunes våpen blir: I gull tre svarte øksehoder i skrå rekke.

Steigen kommunes flagg blir: I gult tre svarte øksehoder i skrå rekke.