Deling av Bryn prestegjeld i Asker og Bærum prosti i Oslo bispedømme. Oslo og Akershus. Delegering av fullmakt.

DatoFOR-1991-01-18-41
PublisertII 1991 18
IkrafttredelseDepartementet bestemmer
Sist endret
Endrer
Gjelder forBryn prestegjeld i Asker og Bærum prosti i Oslo bispedømme. Oslo og Akershus
HjemmelLOV-1953-04-29-1-§1
Kunngjort
KorttittelDeling av Bryn prestegjeld, Asker og Bærum prosti

Fastsatt ved kgl.res. av 18. januar 1991. Fremmet av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. 

a)Fra den tid Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet bestemmer deles Bryn prestegjeld i Asker og Bærum prosti i Oslo bispedømme ved at området Lommedalen/Bærum Verk skilles ut som eget prestegjeld.
b)Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet gis fullmakt til å fastsette navn og grenser for det nye prestegjeldet.