Godkjenning av våpen og flagg, Engerdal kommune, Hedmark.

DatoFOR-1991-02-08-98
PublisertII 1991 31
Ikrafttredelse15.04.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forEngerdal kommune, Hedmark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Engerdal

Fastsatt ved kgl.res. 8. februar 1991. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Engerdal kommunestyres vedtak 28. juni 1990 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Engerdal kommunes våpen blir: I grønt et gull bogtre.

Engerdal kommunes flagg blir: I grønt et gult bogtre.