Godkjenning av våpen og flagg, Fjaler kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1991-02-08-99
PublisertII 1991 31
Ikrafttredelse15.04.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forFjaler kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Fjaler

Fastsett ved kgl.res. 8. februar 1991. Fremja av Kommunaldepartementet. 

Vedtak av Fjaler kommunestyre 16. oktober 1990 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Fjaler kommunes våpen skal vera: På raud grunn to sølv kvelvingsbruer.

Fjaler kommunes flagg skal vera: På raud grunn to kvite kvelvingsbruer.