Forskrift om faglige kvalifikasjoner for ansvarshavende for bygging av separate avløpsanlegg, Buskerud.

DatoFOR-1991-02-19-642
PublisertII 1991 242
Ikrafttredelse01.03.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forBuskerud
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9og§11, FOR-1985-12-02-2071
Kunngjort
KorttittelForskrift om separate avløpsanlegg, Buskerud

Fastsatt av fylkesmannen i Buskerud 19. februar 1991 i medhold av forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg av 2. desember 1985 nr. 2071 § 9, fastsatt av Miljøverndepartementet.

§ 1.Hva forskriften gjelder

Denne forskriften fastsetter minimumskrav til faglige kvalifikasjoner for den som skal godkjennes som ansvarshavende for bygging av separate avløpsanlegg.

§ 2.Anlegg som omfattes av forskriften

Forskriften omfatter alle typer separate avløpsanlegg unntatt minirenseanlegg. Separate avløpsanlegg defineres som i forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg av 2. desember 1985 nr. 2071 § 2.

§ 3.Krav til faglige kvalifikasjoner

Den som kommunen godkjenner som ansvarshavende for et separat avløpsanlegg skal ha tilstrekkelig faglig bakgrunn. I tillegg skal vedkommende ha gjennomgått spesialkurs som er godkjent av fylkesmannen og ha erfaring fra denne typen arbeid.

Før ansvarshavende kan godkjennes av kommunen, skal kommunen ha fått tilsendt dokumentasjon på faglig bakgrunn og kursbevis fra godkjent kurs.

§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. mars 1991.