Godkjenning av våpen og flagg, Vik kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1991-03-15-182
PublisertII 1991 82
Ikrafttredelse15.03.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forVik kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Vik

Fastsatt ved kgl.res. av 15. mars 1991. Fremja av Kommunaldepartementet. 

Vedtak av Vik kommunestyre 18. desember 1989 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Vik kommunes våpen skal vera: På grøn grunn tre skråstilte gull lauvknivar.

Vik kommunes flagg skal vera: På grøn grunn tre skråstilte gule lauvknivar.