Godkjenning av våpen og flagg, Aure kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1991-03-22-185
PublisertII 1991 83
Ikrafttredelse22.03.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forAure kommune, Møre og Romsdal
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Aure

Fastsatt ved kgl.res. av 5. april 1991. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Aure kommunestyres vedtak 10. oktober 1990 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Aure kommunes våpen blir: I rødt to adosserte gull ørnehoder.

Aure kommunes flagg blir: I rødt to adosserte gule ørnehoder.