Godkjenning av våpen og flagg, Selje kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1991-04-05-190
PublisertII 1991 87
Ikrafttredelse05.04.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forSelje kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Selje

Fastsatt ved kgl.res. av 5. april 1991. Fremja av Kommunaldepartementet. 

Vedtak av Selje kommunestyre 23. mai 1990 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Selje kommunes våpen skal vera: På blå grunn ein halv sølv kvinnefigur med lyfta hender.

Selje kommunes flagg skal vera: På blå grunn ein halv kvit kvinnefigur med lyfta hender.