Iverksetjing av regulering av grensa mellom Eid og Gloppen kommunar, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1991-04-12-237
PublisertII 1991 98
Ikrafttredelse12.04.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forEid og Gloppen kommunar, Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§17
Kunngjort
KorttittelIverksetjing av grenseregulering, Eid og Gloppen

Fastsett ved kgl.res. 12. april 1991. Fremja av Kommunaldepartementet. 

Med heimel i § 17 i lov om kommunal inndeling av 21. desember 1956 nr. 3 blir det gjort unnatak frå § 5 i vallova av 1. mars 1985 nr. 3 som fastset at veljarane skal manntalsførast i den kommunen der dei er busette 1. juni i valåret.