Godkjenning av våpen og flagg, Vestre Toten kommune, Oppland

DatoFOR-1991-05-10-308
PublisertII 1991 156
Ikrafttredelse10.05.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forVestre Toten kommune, Oppland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Vestre Toten

Fastsatt ved kgl.res. av 10. mai 1991. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Vestre Toten kommunestyres vedtak 21. desember 1990 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Vestre Toten kommunes våpen blir: I grønt to sølv kniver skråstilt venstre-høyre.

Vestre Toten kommunes flagg blir: I grønt to hvite kniver skråstilt venstre-høyre.