Kommunegrenseregulering - Storfjord, Kåfjord og Lyngen kommuner, Troms.

DatoFOR-1991-05-22-402
PublisertII 1991 174
Ikrafttredelse01.01.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forStorfjord, Kåfjord og Lyngen kommuner, Troms
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelKommunegrenseregulering - Storfjord m.v.

Fylkesmannen i Troms har 22. mai 1991 truffet følgende beslutning: 

Grensen mellom Storfjord, Kåfjord og Lyngen kommune endres slik at gnr. 37, 38, 39 og 40 i Lyngen kommune overføres til Kåfjord kommune og gnr. 41 i Lyngen kommune overføres til Storfjord kommune.

Det nye grenseforløp fremgår av kart og grensebeskrivelse utarbeidet av Statens kartverk, datert 16. mai 1991.

Endringen trer i kraft 1. januar 1992.