Godkjenning av våpen og flagg, Selbu kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1991-05-31-407
PublisertII 1991 176
Ikrafttredelse31.05.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forSelbu kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Selbu

Fastsatt ved kgl.res. av 31. mai 1991. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Selbu kommunestyres vedtak 4. februar 1991 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Selbu kommunes våpen blir: I sølv 24 svarte spissruter samlet i tre rosetter, 2-1.

Selbu kommunes flagg blir: I hvitt 24 svarte spissruter samlet i tre rosetter, 2-1.