Godkjenning av våpen og flagg, Hemne kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1991-06-14-413
PublisertII 1991 181
Ikrafttredelse14.06.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forHemne kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Hemne

Fastsatt ved kgl.res. av 14. juni 1991. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Hemne kommunestyres vedtak 28. november 1990 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Hemne kommunes våpen blir: I rødt fem gull hasselnøtter forent i rosett.

Hemne kommunes flagg blir: I rødt fem gule hasselnøtter forent i rosett.