Godkjenning av våpen og flagg, Skjerstad kommune, Nordland.

DatoFOR-1991-06-14-414
PublisertII 1991 182
Ikrafttredelse14.06.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkjerstad kommune, Nordland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Skjerstad

Fastsatt ved kgl.res. av 14. juni 1991. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Skjerstad kommunestyres vedtak 7. juni 1990 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Skjerstad kommunes våpen blir: I grønt en sølv kvernstein.

Skjerstad kommunes flagg blir: I grønt en hvit kvernstein.