Godkjenning av våpen og flagg, Radøy kommune, Hordaland.

DatoFOR-1991-06-14-415
PublisertII 1991 182
Ikrafttredelse14.06.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forRadøy kommune, Hordaland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Radøy

Fastsett ved kgl.res. av 14. juni 1991. Fremja av Kommunaldepartementet. 

Vedtak av Radøy kommunestyre 25. april 1991 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Radøy kommunes våpen skal vera: På gull grunn to svarte årekeipar.

Radøy kommunes flagg skal vera: På gul grunn to svarte årekeipar.