Godkjenning av våpen og flagg, Sømna kommune, Nordland.

DatoFOR-1991-06-14-416
PublisertII 1991 182
Ikrafttredelse14.06.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forSømna kommune, Nordland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Sømna

Fastsatt ved kgl.res. av 14. juni 1991. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Sømna kommunestyres vedtak 14. mars 1991 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Sømna kommunes våpen blir: I rødt tre sølv kløverblad forent i trepass.

Sømna kommunes flagg blir: I rødt tre hvite kløverblad forent i trepass.