Kommunegrenseregulering unntak fra valgloven i medhold av lov om kommunal inndeling § 17, Storfjord, Kåfjord og Lyngen kommuner, Troms.

DatoFOR-1991-06-20-417
PublisertII 1991 182
Ikrafttredelse20.06.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forStorfjord, Kåfjord og Lyngen kommuner, Troms
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§17
Kunngjort
KorttittelKommunegrenseregulering - valgloven, Storfjord mv

Fastsatt ved regjeringens res. av 20. juni 1991. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

I medhold av § 17 i lov om kommunal inndeling av 21. desember 1956 nr. 3, blir det gjort unntak fra § 5 i valgloven av 1. mars 1985 nr. 3 som fastsetter at velgerne skal manntallsføres i den kommunen hvor de er bosatt 1. juni i valgåret.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 1991 i Storfjord, Kåfjord og Lyngen kommuner i Troms fylke, skal det legges til grunn at grensereguleringen allerede er gjennomført. Dette gjelder for stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett. Velgerne i de områdene som blir overført fra en kommune til en annen, skal derfor manntallsføres i den kommune som de vil være bosatt i fra og med 1. januar 1992, ikke i den kommune hvor de er bosatt på valgdagen.