Godkjenning av våpen og flagg, Hol kommune, Buskerud.

DatoFOR-1991-07-04-477
PublisertII 1991 208
Ikrafttredelse04.07.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forHol kommune, Buskerud
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Hol

Fastsett ved Regjeringens res. av 4. juli 1991. Fremja av Kommunaldepartementet. 

Vedtak av Hol kommunestyre 25. oktober 1990 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Hol kommunes våpen skal vera: På blå grunn tre sølv ambolter, 1-1-1.

Hol kommunes flagg skal vera: På blå grunn tre kvite amboltar, 1-1-1.