Godkjenning av våpne og flagg, Hå kommune, Rogaland.

DatoFOR-1991-07-04-478
PublisertII 1991 209
Ikrafttredelse04.07.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forHå kommune, Rogaland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Hå

Fastsett ved Regjeringens res. av 4. juli 1991. Fremja av Kommunaldepartementet. 

Vedtak av Hå kommunestyre 8. november 1990 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Hå kommunes våpen skal vera: På svart grunn eit sølv vinsjestativ.

Hå kommunes flagg skal vera: På svart grunn eit kvitt vinsjestativ.