Forskrift om normalreglement for sanitæranlegg, Nes kommune, Akershus.

DatoFOR-1991-08-29-4845
Publisert
Ikrafttredelse01.09.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forNes kommune, Akershus.
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelNormalreglement for sanitæranlegg, Nes

Fastsatt av Nes kommune, Teknisk hovedutvalg, 29. august 1991. 

Normalreglementet for sanitæranlegg, administrative og tekniske bestemmelser, utgitt av Kommunenes sentralforbund i 1992, er vedtatt av teknisk hovedutvalg den 29. august 1991 som standard avtalevilkår mellom kommunen og eksisterende/nye abonnenter. Reglementet skal betegnes som forskrift.

Normalreglementet for sanitæranlegg er utarbeidet for å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen/vann- og avløpsverket og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg. Bestemmelsene er å anse som bindende for alle kommunens abonnenter uten særskilt vedtagelse.

Regelverket inneholder en rekke bestemmelser om forholdet mellom vann- og avløpsverket og abonnenten, herunder begrensninger i kommunens ansvar for visse typer vannskader hos abonnentene, dersom nærmere krav til sanitæranleggets utførelse ikke er fulgt. Vi oppfordrer derfor kommunens abonnenter til å sette seg inn i bestemmelsene. Bestemmelsene kan bestilles fra Kommuneforlaget AS. Kommunen har også et begrenset antall eksemplarer tilgjengelig i Nes rådhus for gjennomsyn.