Godkjenning av våpen og flagg, Agdenes kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1991-08-30-592
PublisertII 1991 229
Ikrafttredelse30.08.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forAgdenes kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Agdenes

Fastsatt ved kgl.res. av 30. august 1991. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Agdenes kommunestyres vedtak 23. april 1991 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Agdenes kommunes våpen blir: I hermelin et rødt skjoldhode.

Agdenes kommunes flagg blir: I hermelin et rødt skjoldhode.