Godkjenning av våpen og flagg, Audnedal kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1991-08-30-593
PublisertII 1991 230
Ikrafttredelse30.08.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forAudnedal kommune, Vest-Agder
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Audnedal

Fastsatt ved kgl.res. av 30. august 1991. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Audnedal kommunestyres vedtak 12. oktober 1989 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Audnedal kommunes våpen blir: I grønt et sølv sirkelsagblad.

Audnedal kommunes flagg blir: I grønt et hvitt sirkelsagblad.