Godkjenning av våpen og flagg, Stordal kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1991-08-30-594
PublisertII 1991 230
Ikrafttredelse30.08.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forStordal kommune, Møre og Romsdal
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Stordal

Fastsett ved kgl.res. av 30. august 1991. Fremja av Kommunaldepartementet. 

Vedtak av Stordal kommunestyre 21. februar 1991 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Stordal kommunes våpen skal vera: På blå grunn ein gull stolpe laga med duestjertsnitt.

Stordal kommunes flagg skal vera: På blå grunn ein gul stolpe laga med duestjertsnitt.