Godkjenning av våpen og flagg, Fusa kommune, Hordaland.

DatoFOR-1991-09-27-654
PublisertII 1991 251
Ikrafttredelse27.09.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forFusa kommune, Hordaland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Fusa

Fastsett ved kgl.res. av 27. september 1991. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Vedtak av Fusa kommunestyre 19. februar 1991 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Fusa kommunes våpen skal vera: På sølv grunn tre blå spiralar stilte i trepass.

Fusa kommunes flagg skal vera: På kvit grunn tre blå spiralar stilte i trepass.