Godkjenning av våpen og flagg, Bygland kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-1991-11-15-769
PublisertII 1991 286
Ikrafttredelse15.11.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forBygland kommune, Aust-Agder
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Bygland

Fastsett ved kgl.res. av 15. november 1991. Fremja av Kommunaldepartementet. 

Vedtak av Bygland kommunestyre 28. juni 1990 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Bygland kommunes våpen skal vera: På grøn grunn ei oppspringande gull gaupe.

Bygland kommunes flagg skal vera: På grøn grunn ei oppspringande gul gaupe.