Godkjenning av våpen og flagg, Sør-Odal kommune, Hedmark.

DatoFOR-1992-01-10-50
PublisertII 1992 25
Ikrafttredelse10.01.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forSør-Odal kommune, Hedmark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Sør-Odal

Fastsatt ved kgl.res. 10. januar 1992. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Sør-Odal kommunestyres vedtak 7. mai 1991 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Sør-Odal kommunes våpen blir: I rødt tre gull nøkler stilt i trepass.

Sør-Odal kommunes flagg blir: I rødt tre gule nøkler stilt i trepass.