Godkjenning av våpen og flagg, Nord-Odal kommune, Hedmark.

DatoFOR-1992-01-10-51
PublisertII 1992 25
Ikrafttredelse10.01.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forNord-Odal kommune, Hedmark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Nord-Odal

Fastsatt ved kgl.res. 10. januar 1992. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Nord-Odal kommunestyres vedtak 25. april 1991 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Nord-Odal kommunes våpen blir: I gull to svarte tømmersakser, 1-1.

Nord-Odal kommunes flagg blir: I gult to svarte tømmersakser, 1-1.