Forskrift for øvingskjøring i Drammen politidistrikt. (Drammen, Lier, Røyken, Hurum og Nedre Eiker), Buskerud.

DatoFOR-1992-02-01-61
PublisertII 1992 39
Ikrafttredelse01.02.1992
Sist endretFOR-1994-12-07-1236
Endrer
Gjelder forDrammen politidistrikt. (Drammen, Lier, Røyken, Hurum og Nedre Eiker), Buskerud
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§26
Kunngjort
KorttittelForskrift for øvingskjøring, Drammen m.v.

Kapitteloversikt:

I medhold av vegtrafikklovens § 26, 1. ledd, 2. pkt. har Politimesteren i Drammen 1. februar 1992 fattet slikt vedtak. Endret 7. desember 1994 nr. 1236. 

Område for øvingskjøring.

Øvingskjøring kan foretas i hele Drammen politidistrikt (kommunene Drammen, Lier, Røyken, Hurum og Nedre Eiker).

Vedtak av 20. oktober 1978 oppheves.

0Endret ved forskrift 7 des 1994 nr. 1236.