Godkjenning av våpen og flagg, Ringebu kommune, Oppland.

DatoFOR-1992-04-24-273
PublisertII 1992 141
Ikrafttredelse24.04.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forRingebu kommune, Oppland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Ringebu

Fastsatt ved kgl.res 24. april 1992. Fremmet av Kommunaldepartementet.

Ringebu kommunestyres vedtak 21. mars 1991 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Ringebu kommunes våpen blir: I rødt en oppvoksende tretunget gull flamme.

Ringebu kommunes flagg blir: I rødt en oppvoksende tretunget gul flamme.