Godkjenning av våpen og flagg, Gaular kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1992-04-24-274
PublisertII 1992 141
Ikrafttredelse24.04.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forGular kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Gaular

Fastsett ved kgl.res 24. april 1992. Fremja av Kommunaldepartementet.

Vedtak av Gaular kommunestyre 21. november 1991 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Gaular kommunes våpen skal vera: På grøn grunn ein sølv stolpe laga med taggesnitt.

Gaular kommunes flagg skal vera: På grøn grunn ein kvit stolpe laga med taggesnitt.