Godkjenning av våpen og flagg, Evje og Hornnes kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-1992-04-24-275
PublisertII 1992 141
Ikrafttredelse24.04.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forEvje og Hordnes kommune, Aust-Agder
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Evje og Hornnes

Fastsett ved kgl.res 24. april 1992. Fremja av Kommunaldepartementet.

Vedtak av Evje og Hornnes kommunestyre 19. desember 1991 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Evje og Hornnes kommunes våpen skal vera: På gull grunn to svarte vogner, 1-1.

Evje og Hornnes kommunes flagg skal vera: På gul grunn to svarte vogner, 1-1.