Godkjenning av våpen og flagg, Fyresdal kommune, Telemark.

DatoFOR-1992-04-24-276
PublisertII 1992 141
Ikrafttredelse24.04.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forFyresdal kommune, Telemark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Fyresdal

Fastsett ved kgl.res 24. april 1992. Fremja av Kommunaldepartementet. 

Vedtak av Fyresdal kommunestyre 9. oktober 1991 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Fyresdal kommunes våpen skal vera: På grøn grunn to skråstilte sølv øksar, 1-1.

Fyresdal kommunes flagg skal vera: På grøn grunn to skråstilte kvite øksar, 1-1.