Forskrift om endring i kommunens navn fra Tana kommune til Deatnu-Tana kommune, Finnmark.

DatoFOR-1992-05-29-416
PublisertII 1992 240
Ikrafttredelse01.09.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forTana kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1954-11-12-1-§2.
Kunngjort
KorttittelForskrift om endr. av kommunenavn, Deatnu-Tana

Fastsatt ved kgl.res. av 29. mai 1992. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

1.Navnet på Tana kommune i Finnmark fylke endres til Deatnu-Tana.
2.Navneendringen settes i verk fra det tidspunkt fylkesmannen i Finnmark fastsetter.1
1Fra 1 sept. 1992 iflg. vedtak 6 aug. 1992 nr. 805.