Overføring av namsmannsforretningen fra Hamar til Vang lensmannskontor, Hedmark.

DatoFOR-1992-07-17-560
PublisertII 1992 278
IkrafttredelseDepartementet bestemmer
Sist endret
Endrer
Gjelder forHamar og Vang lensmannskontor, Hedmark
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelOverføring av namsmannsforretn., Hamar til Vang

Fastsatt ved kgl.res. 17. juli 1992. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Namsmannsforretningene i Hamar overføres til Vang lensmannskontor fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.