Godkjenning av våpen og flagg, Hof kommune, Vestfold.

DatoFOR-1992-07-17-561
PublisertII 1992 278
Ikrafttredelse12.09.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forHof kommune, Vestfold
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Hof

Fastsatt ved kgl.res. av 17. juli 1992. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Hof kommunestyres vedtak 10. desember 1991 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Hof kommunes våpen blir: I rødt tre gull sjøblad, 2-1.

Hof kommunes flagg blir: I rødt tre gule sjøblad, 2-1.