Godkjenning av våpen og flagg, Lardal kommune, Vestfold.

DatoFOR-1992-07-17-562
PublisertII 1992 279
Ikrafttredelse17.07.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forLardal kommune, Vestfold
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Lardal

Fastsatt ved kgl.res. av 17. juli. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Lardal kommunestyres vedtak 12. desember 1991 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Lardal kommunes våpen blir: I rødt ei gull hulder.

Lardal kommunes flagg blir: I rødt ei gul hulder.