Godkjenning av våpen og flagg, Hemsedal kommune, Buskerud.

DatoFOR-1992-10-02-735
PublisertII 1992 343
Ikrafttredelse04.12.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forHemsedal kommune, Buskerud
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Hemsedal

Fastsett ved kgl.res. 2. oktober 1992. Fremja av Kommunaldepartementet. 

Vedtak av Hemsedal kommunestyre 16. desember 1991 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Hemsedal kommunes våpen skal vera: På raud grunn eit gull gaupehovud sett frå framsida.

Hemsedal kommunes flagg skal vera: På raud grunn eit gult gaupehovud sett frå framsida.