Godkjenning av våpen og flagg, Grue kommune, Hedmark.

DatoFOR-1992-10-30-824
PublisertII 1992 402
Ikrafttredelse09.01.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forGrue kommune, Hedmark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Grue

Fastsatt ved kgl.res. 30. oktober 1992. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Grue kommunestyres vedtak 23. september 1991 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Grue kommunes våpen blir: Venstre skrådelt av sølv og grønt ved buet ulvetannsnitt.

Grue kommunes flagg blir: Venstre skrådelt av hvitt og grønt ved buet ulvetannsnitt.