Godkjenning av våpen og flagg, Leirfjord kommune, Nordland.

DatoFOR-1992-10-30-825
PublisertII 1992 402
Ikrafttredelse09.01.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forLeirfjord kommune, Nordland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Leirfjord

Fastsatt ved kgl.res. 30. oktober 1992. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Leirfjord kommunestyres vedtak 5. september 1991 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Leirfjord kommunes våpen blir: I gull et grønt grenkors.

Leirfjord kommunes flagg blir: I gult et grønt grenkors.