Godkjenning av våpen og flagg, Nissedal kommune, Telemark.

DatoFOR-1992-10-30-826
PublisertII 1992 402
Ikrafttredelse09.01.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forNissedal kommune, Telemark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Nissedal

Fastsatt ved kgl.res. 30. oktober 1992. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Vedtak av Nissedal kommunestyre 7. mai 1992 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Nissedal kommunes våpen skal vera: På gull grunn tre raude nisseluer, 2-1.

Nissedal kommunes flagg skal vera: På gul grunn tre raude nisseluer, 2-1.