Godkjenning av våpen og flagg, Trysil kommune, Hedmark.

DatoFOR-1992-11-13-832
PublisertII 1992 405
Ikrafttredelse09.01.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forTrysil kommune, Hedmark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Trysil

Fastsatt ved kgl.res. 13. november 1992. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Trysil kommunestyres vedtak 21. oktober 1991 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Trysil kommunes våpen blir: I blått to oppvoksende sølv skistaver.

Trysil kommunes flagg blir: I blått to oppvoksende hvite skistaver.