Godkjenning av våpen og flagg, Vevelstad kommune, Nordland.

DatoFOR-1992-11-13-833
PublisertII 1992 405
Ikrafttredelse09.01.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forVevelstad kommune, Nordland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Vevelstad

Fastsatt ved kgl.res. 13. november 1992. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Vevelstad kommunestyres vedtak 6. mai 1992 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Vevelstad kommunes våpen blir: I blått tre omvendte svevende sølv sparrer, 2-1.

Vevelstad kommunes flagg blir: I blått tre omvendte svevende hvite sparrer, 2-1.