Godkjenning av våpen og flagg, Fosnes kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1992-11-13-834
PublisertII 1992 405
Ikrafttredelse09.01.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forFosnes kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Fosnes

Fastsatt ved kgl.res. 13. november 1992. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Fosnes kommunestyres vedtak 25. juni 1992 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Fosnes kommunes våpen blir: I gull en svart åregaffel.

Fosnes kommunes flagg blir: I gult en svart åregaffel.