Forskrift om alminnelig leieforhøyelse av høyest lovlige leie for boliger i hus oppført før 8. april 1940, Oslo og Trondheim, Oslo og Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1992-11-27-922
PublisertII 1992 410
Ikrafttredelse01.01.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo kommune, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1967-07-07-13-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift om leieforhøyelse, Oslo og Trondheim

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Arbeids- og administrasjonsdepartementet 27. november 1992 med hjemmel i lov av 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering m.v. for boliger § 7 og kgl.res. 28. november 1986 nr. 2110.

I

For boliger hvor høyeste lovlige leie er fastsatt etter kapittel II i lov 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering, kan høyeste lovlige leie forhøyes med 2 prosent.

Er høyeste lovlig leie etter 1. juni 1980 forhøyet av husleienemnda i medhold av husleiereguleringslovens § 9 c, skal prosenttillegget ikke regnes av denne forhøyelse. Lovens § 9 c gjelder leieforhøyelse som følge av kostnader som utleieren har hatt til forbedringer av boliger eller andre særlige tiltak til fordel for leietakeren.

II

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1993.