Godkjenning av våpen og flagg, Gjerdrum kommune, Akershus.

DatoFOR-1993-02-12-80
PublisertII 1993 50
Ikrafttredelse24.03.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forGjerdrum kommune, Akershus
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Gjerdrum

Fastsatt ved kgl.res. av 12. februar 1993. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Gjerdrum kommunestyres vedtak 21. oktober 1992 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Gjerdrum kommunes våpen blir: I grønt et sølv gjerde.

Gjerdrum kommunes flagg blir: I grønt et hvitt gjerde.