Godkjenning av våpen og flagg, Rollag kommune, Buskerud.

DatoFOR-1993-06-25-638
PublisertAvd II 1993 Nr. 6
Ikrafttredelse25.06.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forRollag kommune, Buskerud.
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Rollag

Fastsatt ved kgl.res. 25. juni 1993. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Rollag kommunes våpen blir: I rødt to gull spisser som møtes i øvre skjoldrand.

Rollag kommunes flagg blir: I rødt to gule spisser som møtes i øvre kant.