Godkjenning av våpen og flagg, Hamar kommune, Hedmark.

DatoFOR-1993-07-09-648
PublisertAvd II 1993 Nr. 7
Ikrafttredelse09.07.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forHamar kommune, Hedmark.
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Hamar

Fastsatt ved kgl.res. 9. juli 1993. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Hamar kommunes våpen viser en svart orrfugl med flakte vinger i toppen av et grønt furutre med naturfarget stamme, alt på sølv bunn.

Hamar kommunes flagg viser samme motiv, men på hvit bunn.